Introductie

bomen

Mijn naam is Wieteke Koolhof, het is mijn diepgevoelde passie om het contact met mijn gids Arjun van de Yahyel, te delen vanuit mijn werk als zijnde lichtwerker/channel. Mijn gids heeft mij laten weten een liefdevol contact specialist te zijn tussen ons (Aarde) en zijn eigen mensen (de Yahyel) in samenwerking met (onder andere) onze kosmische familieleden van Sirius en de Pleiaden.

Tot dusver zijn de reacties op de channelings met de Yahyel zo dankbaar en indrukwekkend geweest, dat ik heb besloten om dit werk te gaan delen middels een groter platform. Ik faciliteer met Arjun inmiddels zowel groeps- als prive-sessies in Nederland en Internationaal.


GetAttachment2.aspxMijn reis begon op jonge leeftijd (3) met het hebben van een aantal redelijk onbegrijpelijke ervaringen. In de 30 jaren die volgden transformeerde dit van ‘in het geheel niet weten wat er aan de hand was’, naar een plaats van oneindig vertrouwen. Nog altijd verkrijg ik een (steeds) dieper begrip van het adembenemende potentieel van datgene, waar wij allemaal toe in staat zijn, wanneer wij contact maken met onze eigen multidimensionaliteit.

Ik werk nu enige tijd met de Yahyel in sessies met cliënten en het voelt zo natuurlijk – het lijkt net alsof ik nooit anders heb gedaan. Dit is een paradoxaal gevoel. Met name omdat dit werk steeds weer zo bijzonder, verrassend, ontroerend en inzichtgevend is. Zowel mijn eigen pad naar meer innerlijke groei, als wel dat van mijn cliënten wordt steeds opnieuw ‘geboost’ en versnelt in de richting van ons innerlijke licht. Samen werken met onze ET-familieleden voelt voor mij steeds weer als thuiskomen in mijzelf. Vol compassie en geduld laten zij ons zien welke grote stappen wij kunnen zetten in onszelf – in onze individuele en gezamelijke toekomst.  Zij helpen ons uit onze oude cocon te stappen, en herinneren ons als vanzelf aan de wetenschap, dat we nooit alleen zijn geweest.  Dat we absoluut oneindig zijn en compleet volmaakt in ieder Hier en nu. Dat ‘weten’ is 1 ding, maar dat dat kunnen doorvoelen – op alle lagen – dat is wat anders. En het is juist vaak datgene, wat mensen ervaren in hun contact met onze sterren broeders en zusters.

Steeds opnieuw herinneren onze sterren broeders- en zusters ons aan de schoonheid, kracht en liefde die van nature in ons schuilt. De zegen van die boodschap blijft oneindig stralen. Het is een reis en ik ben er verliefd op geworden, en hou van het mogen delen ervan met iedereen die dit in zichzelf voelt resoneren of nieuwsgierig is.

Klik hier voor een meer uitvoerige achtergrond geschiedenis:

­

Ondanks het gegeven dat ik eigenlijk nooit de actieve (althans niet bewuste) wens gehad heb om zelf een ‘vocal-channeler’ te worden (een sprekend channel), ben ik gedurende mijn eigen proces van spirituele ontwikkeling altijd onder de indruk geweest van de kwaliteit en zuiverheid van liefdevolle channellers die zichzelf over de (vaak tientallen) jaren bewezen hebben als zijnde consistent en waarachtig. Geen van hen sprak zichzelf of een ander uit dit rijtje ooit tegen: Neale Donald Walsch (De gesprekken met God), Jane Roberts (Seth), Darryl Anka (Bashar), Esther Hicks (Abraham Hicks).

Al deze informatie synchroniseerde namelijk 100% met de informatie die ikzelf ontving in de droom-‘downloads’ (en op astrale reizen) gedurende mijn kindertijd en tienerjaren en in de jaren daarna (tot nu toe).  Informatie die mij in die vroege jaren, vaker verwarde dan leek te verrijken, omdat ik lang niet begreep waar het vandaan kwam en ik mij soms gespleten voelde tussen dat wat ik ‘zomaar leek te weten’ en datgene wat ik in de buitenwereld observeerde.  Letterlijk en direct (dus met gebruik van mijn stem) channellen (of doorgeven wat er tot mij kwam) kwam al die tijd niet bij mij op. Nu kan ik zien, aan droom-dagboeken, notities die ik maakte, kunstwerken en meer – dat ik in wezen al ruim 15 jaar niets dan deze informatie channelde (tijdens de kunstacadenmie en zelfs in opdrachten die ik deed voor anderen toen ik later ilustrator werd – tot 2012). Echter ik hield het merendeels voor mijzelf uit onzekerheid dat het ‘tegen mij zou kunnen werken’ (uit angst voor het oordeel van anderen). Op mijn reis naar meer bewustzijn van mijn eigen multi-dimensionaliteit, en tijdens de integratie van vele andere stukken en -zelven (uit parrallelle levens en meer), leerde ik deze angsten transformeren. Nu zie ik mijn pad als een ongelooflijk geschenk – wat heb ik veel mogen ontdekken en nog steeds, het houdt niet op! 🙂

Hoe werkt het channelen? Terwijl ik de informatie van mijn gidsen doorgeef, vertalen hun concepten (zij spreken met mij in woordeloze – telepathisch gecommuniceerde totaal-concepten) voor mij als vanzelf in passende beelden, van symbolen tot poëzie, tot sjamanistische reis-achtige beeld-verhalen, naar concrete to-the-point en down-to-earth adviezen over bv mineraal-tekorten of onbewuste gedachtepatronen die niet in lijn staan met de harte-wens van de client. Self-empowerment is waar alles op neerkomt. Dat alles weer ‘heel’ mag zijn, dat de ontvanger weer compleet en totaal in zijn kracht komt te staan, zodat zij – als gidsen – ten slotte niet langer nodig zijn, maar ons op een diep doorleefd en door ons begrepen gelijkwaardig platform kunnen ontmoeten.

Opleiding: Mijn persoonlijke leven is rijkelijk gevuld heldere herinneringen aan Interstellar contact en ‘lessen’ die hebben plaatsgevonden in astrale reizen en in wat ik de ‘download’ dromen noem en incidenteel zelfs in de waakstaat (dat komt nu langzaam weer meer terug terwijl de dimensies langzaam in elkaar ‘oplossen’).  Lessen over energie, kwantum fysica, sterrensystemen, de natuur, trilling, taal, klank, water, channelen, kunst, (helings) symbolen en meer. Ik lees met hetzelfde gemak een artikel in de Happinez als een wetenschappelijk stuk over hoe celdeling beinvloed kan worden door geluidsgolfen of over hoe vrije energie beschikbaar kan komen in atomaire bits gedurende het onder invloed staan van spin-golven (voor wie dat nog kan volgen hihi). Een groeiend aantal van deze kwaliteiten rijzen nu (terug) naar de oppervlak om direct danwel indirect gebruikt te worden in mijn persoonlijke reis naar meer bewustwording van mijn eigen multidimensionaliteit, of als bruikbare gereedschappen in de sessies met cliënten. Ter aanvulling hierop ben ik geïnspireerd in het naar buiten treden met mijn ‘abilities’ en in het opzetten van een zelfstandige praktijk  als professioneel channel, door mijn 3 geliefde vrienden en collega-channellers van Beyond Medicine (Wolfheze).  Ik kan de oprichters van Beyond Medicine (Jacqueline – en Philip Fiolet, en Manon van den Boorn) niet genoeg danken voor het dappere plaveien van deze weg in Nederland – en het opzetten van een liefdevol platform waarop vanuit een compleet holistisch, respectvol en new-paradigm perspectief met onze komische familieleden gewerkt wordt.


Arjun of the YahYel - by Wieteke Koolhof / Design4awareness / 2017
Arjun van de YahYel door Wieteke Koolhof

Klik hier voor een introductie van Arjun / de Yahyel zelf:

Onderstaande tekst is in automatisch schrift (channel-staat) geschreven;

“Lieve vrienden, wij begrijpen en respecteren dat sommigen van jullie niet in ons ‘geloven’ – en dat is ook niet wat we van jullie vragen. Meer dan wat dan ook – zijn wij hier om jullie te assisteren – als dit met jullie resoneert – om te beginnen met, of om vooral door te gaan met; het geloven in jullie zelf. Wij zien jullie als fantastische creators en multidimensionale wezens, die nu ontwaken tot meer van jullie volledig potentieel. We voelen ons vereerd dat wij jullie mogen leren kennen in deze bijzondere tijd van transformatie op jullie planeet, waar velen van ons jullie assisteren, of reeds enige tijd geassisteerd hebben. Jullie zouden ons kunnen herinneren van contact in de droom staat, van ‘onverklaarbare’ incidenten die jullie wellicht als kind hebben gehad of van lucide ‘downloads’ als jullie al enige tijd met ons in contact staan. Wij resoneren op een een andere frequentie en daarom zijn dit tot dusver de meest gebruikelijke manieren geweest waarop wij contact konden maken; ergens in het midden tussen onze frequentie (5e dimensie en hoger) en die van jullie op aarde (4e dimensie = de 3 dimensies van ruimte en de extra dimensie van tijd / nu in transitie naar de 5e). In deze tijd van transitie op jullie planeet, ontwaken velen van jullie in verhoogd tempo en voelen de urgente roeping om (meer) substantie aan het leven te geven, op een manier die jullie hoogste dromen reflecteert en uitdraagt. Jullie zijn stuk voor stuk krachtige creators, nieuwe werelden scheppend met elke stap. Wij zijn hier om dit proces te ondersteunen indien gewenst – en om hen die willen, te inspireren. Om opnieuw die bijzondere plek in jullie terug te reflecteren, waarvandaan ‘genezing’ komt – zoals jullie het begrijpen. Vanwaar vreugde en enthousiasme overvloedig stromen, want dit is inderdaad, jullie natuurlijk staat van Zijn. We willen jullie graag diep danken, voor de gift die jullie ons schenken, wanneer jullie ons toestaan onze giften van liefde en licht met jullie te delen. Wij verkennen en leren gaandeweg – net als jullie – de eindeloze expansie van het leven op onze gezamenlijke reis door de tomeloze oneindigheid van het Al Dat Is, de Bron, of ‘God’ – zoals sommigen van jullie het noemen. Wij-zijn-een.”  (of zoals wij zeggen: A’ha-me) Arjun van de Yahyel

Bewaren

Bewaren

Bewaren