Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden m.b.t. Boekingen

 

 

Vrijwaring

 

Bij het aankopen van een Intuïtieve Reading of channeling (om het even van welk type) bij Design4awareness, geef je aan te begrijpen dat de betekenis van jouw sessie geheel bepaald wordt door jouw eigen interpretatie ervan, en dat de informatie die je ontvangt op geen enkele manier als plaatsvervangend beschouwd dient te worden voor eerder ontvangen (of nog te ontvangen) psychologische, rechtelijke, zakelijke, medische of financiële adviezen, tenzij jij daar zelf toe besluit en daar ook zelf de volle verantwoordelijkheid voor neemt. Beslissingen en acties gebaseerd op de inhoud van jouw sessie zijn jouw eigen verantwoordelijkheid. Bij het boeken van een sessie verklaar je tevens – mocht je reeds overeenkomsten hebben met experts van een medische, wettelijke, zakelijke of anderszins professionele achtergrond – dat de informatie, gedeeld met jou in jouw sessie ook daarvoor, niet als plaatsvervangend beschouwd kan worden. De koper verklaart gelijktijdig om Wieteke Koolhof niet verantwoordelijk te houden voor de informatie die met hen gedeeld wordt tijdens een sessie. Kortom: elke actie die je neemt, of besluit juist niet te nemen, als gevolg van het ontvangen van deze sessie – valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

No-shows, Afzeggingen en Terugbetalingen

Het is buitengewoon belangrijk dat je probeert om jouw sessie te boeken op een tijdstip wat voor jou goed werkt. Helaas kunnen last minute afzeggingen en ‘no-shows’ (mensen die niet komen opdagen) als belastend ervaren worden voor mij en andere potentiële cliënten, die zich ook graag op het moment van jouw reservering hadden willen inschrijven. Mocht je, om wat voor reden dan ook, je afspraak willen afzeggen, zorg dan dat je dit op zijn laatst 24 uur van tevoren (voor de aanvang van je sessie) doorgeeft, om in aanmerking te komen voor een vergoeding (in de vorm van een coupon). Je afzegging of verzoek om verplaatsing van de sessie dient in duidelijke bewoordingen schriftelijk doorgegeven worden, via email naar: info@design4awareness.com of via het contact formulier op de website.  Wees je er alsjeblieft van bewust dat; als je niet beschikbaar bent voor je sessie, en ik heb geen afzegging ontvangen (op zijn laatst 24 uur voor aanvang van de sessie), dat ik dan niet in staat zal zijn langer dan 15 minuten op je te wachten – vanaf de geplande aanvangstijd van de sessie.  De enige uitzondering hierin is als je door vertragingen in het openbaar vervoer bijvoorbeeld 20 minuten later komt – maar ook hiervoor geld een tijdsgrens; in dit geval een half uur indien mijn agenda en afspraken met andere cliënten dat tenminste toelaten / onder de voorwaarde dat je mij telefonisch voor aanvang van je sessie op de hoogte stelt van de situatie onderweg, zodat wij meteen samen in live overleg kunnen bekijken of dit mogelijk is. Hiervoor kun je mij bellen (het nummer staat in de e-mail die je ontving als bevestiging van jouw boeking). vanzelfsprekend wrodt er geen vergoeding in de vorm van financiën of een coupon, toegekend aan mensen die met opzet niet op de gemaakte afspraak verschijnen / of die hun Skype call eenvoudig niet beantwoorden op het moment van aanvang van de sessie.

Verzetten van een afspraak

Als je voelt dat je jouw afspraak moet verzetten, wees je er dan van bewust dat ik meestal niet in staat ben om een ‘prioriteit reservering’ voor je te accommoderen,  en/of pasklare sessie data/tijden zal kunnen aanbieden, buiten de beschikbaarheid van de mogelijkheden die reeds aangegeven staan in de online boekings-agenda. Wees je er ook van bewust dat ik geen financiële vergoedingen aanbied omdat je jouw sessie liever verzet naar een later moment. Als het verzetten van een sessie noodzakelijk is voor je, biedt ik je daarvoor een coupon aan met de waarde van je originele sessie – die vervolgens gebruikt kan worden voor een reservering van soortgelijke duur/waarde in de toekomst. Let erop dat je coupon een houdbaarheidsdatum heeft van maximaal 3 maanden en enkel voor ‘verzilvering’ ingezet kan worden op de boekings-pagina van de website van Design4awareness. Om in aanmerking te komen voor een coupon met de volledige waarde van jouw eerder geplande sessie, zul je me op zijn laatst 24 uur voorafgaand aan de originele aanvangstijd van je sessie, moeten inlichten over je besluit.
Verzoekjes om je afspraak te verzetten kunnen per email verzonden worden naar: info@design4awareness.com of door gebruik te maken van het contact formulier op de website. Verzoekjes om een afspraak te verzetten, die niet voldoen aan bovenstaande punten, komen niet in aanmerking voor een coupon.

Skype, E-mail en/of telefoonnummer

Het is van belang dat je de juiste contact-informatie aanlevert bij het maken van je reservering. Controleer daarom altijd goed (indien van toepassing) de spelling van je Skype naam (incl. hoofdletter en speciale tekens), je email adres en je telefoonnummer, om verwarring te voorkomen.
Ik maak alleen gebruik van Skype-namen om je te bellen (dus niet van telefoonnummers die gekoppeld zijn aan Skype als enige “Skype-optie”). Ik vraag specifiek om je Skype gebruikersnaam en het daaraan gelinkte email adres. Mobiele telefoonnummer kunnen van pas komen wanneer ik jou wil bereiken vlak voor je (live of Skype) sessie. Het correct invullen van jouw contact informatie is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraagde sessies als gevolg van incorrecte spelling in de Skype naam of email adressen op het formulier wat je indient gedurende je boeking. Mocht jouw contact informatie veranderen voordat de sessie begint – stuur mij dan tenminste 24 uur voorafgaand aan de sessie – een bericht via de email (info@design4awareness) waarin je deze wijzigingen doorgeeft incl. vermelding van de originele reservering.

Zwijgplicht en basis van vertrouwen

In geen geval zal informatie afkomstig uit een (betaalde) privé sessie met een persoon, zonder overleg gedeeld worden met de buitenwereld; noch in gesproken of geschreven vorm, danwel via publieke digitale of sociale media. Beide partijen geven hierbij aan, volledig te begrijpen dat de inhoud die besproken en gedeeld is in een dergelijke sessie, vertrouwelijk behandeld dient te worden – en enkel gedeeld mag worden met de buitenwereld wanneer daarvoor de nadrukkelijke toestemming is gegeven door de cliënt (bijvoorbeeld wanneer hij/zij zelf aangeeft de sessie online te willen delen) of op een manier die de volledige anonimiteit van de cliënt waarborgt (als in een quote van een antwoord gegeven door Arjun, met betrekking tot een algemeen onderwerp – waarin geen namen, locaties of exacte situaties geschetst worden waarin de cliënt zichzelf (of een ander hen) zou kunnen herkennen – en waarin bovendien de stem van de cliënt niet is te horen, noch beeld van hen is te zien zal zijn). Enkel en alleen op die voorwaarden zal (een percentage van de) informatie uit een incidentele sessie met de buitenwereld gedeeld kunnen worden – en dan nog; enkel en alleen vanuit het oogpunt om meer mensen te laten meegenieten van de helderheid in de antwoorden van Arjun, wanneer het gaat om algemene onderwerpen die op grote delen van de bevolking van toepassing zouden kunnen zijn.

Uitzonderingsgeval: Informatie gedeeld (en opgenomen) in publieke Q en A groeps-sessies met Arjun – valt buiten de bovenstaande beschrijving en is daarentegen in zijn geheel publiek te delen door Wieteke Koolhof op het YouTube kanaal (Wieteke Koolhof / Design4awareness) of anderszins – indien gewenst – inclusief de originele dialoog (incl. stemopname) met de vraagsteller. Dit zal als gebruikelijk altijd voorafgaand aan dergelijke sessies aangekondigd worden, zodat iedereen in de ruimte onmiddellijk op de hoogte is van deze mogelijkheid. ‘Taggen’ op sociale media – in deze context – en/of het noemen van namen daarentegen zal in geen enkel geval gedaan worden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 januari 2020

© Wieteke Koolhof | Design4awareness