FAQ

Het stellen van vragen draagt bij aan onze groei en evolutie. Deze pagina bevat een aantal van de meest gestelde vragen.

Verschillende types channeling sessies (klik voor details)

1 op 1 Vraag en Antwoord sessie met Arjun van de YahYel (30 / 45 / 60 min)

Aanbevolen voor: nieuwsgierige mensen zonder ernstige fysieke klachten, z.g.n. Indigo’s of Starseeds die meer willen weten over hun Multi Dimensionale connecties of voelen dat ze al op de juiste weg zitten maar nog wel wat support kunnen gebruiken. Ook geschikt als ‘follow-up’ sessie na een eerdere meer uitvoerige sessie omdat je nog wat dingen dieper wilt uitwerken.


Hoe en wat? Zoals de naam als zegt kun je in dit geval zelf vragen stellen aan Arjun, voor deze sessie hoef je niet speciaal te gaan liggen (als aangeraden in Re-alignment sessie) en kun je net zo gemakkelijk in gesprek gaan met mijn Arjun en zijn ‘team’ als met een van je beste vrienden ?


Hoeveel tijd kan ik rekenen per vraag? Zeer globaal genomen kun je rekenen op 5 minuten per vraag – je bepaalt zelf of je ergens dieper op in wilt gaan met ze. Begrijp dat bij vragen over fysieke uitdagingen zij vaak ook vragen aan jou gaan stellen, zodat jij je door de spiegelingen die zij aabieden, zelf bewust(er) kunt worden van datgene waar de symptomen mee samenhangen. Bij meer uitdagende fysieke situaties raad ik aan om de Re-alignment sessie te overwegen.


Wat kan ik vragen? Geen vraag is ongepast of onmogelijk, mocht er toch geen antwoord gegeven kunnen worden, dan leggen zij altijd netjes uit waarom. In het algemeen kun je ervan uitgaan dat alle informatie in feite gewoon direct van je eigen Hoger zelf komt. Mijn gidsen zien zichzelf als vertalers van die informatie van ‘daar’ naar ‘hier’ zodat je het op een bewust niveau kunt omarmen – of ‘herinneren’ en zodat je er ook rationeel mee aan de slag kunt. Ik raad aan je vragen helder en to-the-point te houden en niet teveel onderwerpen in 1 vraag te betrekken. Wel kun je prima een situatie even kort uitleggen – en daar vervolgens een vraag over stellen.


Kan er info van mijn eigen gidsen doorkomen? Als er informatie is voor jou van jouw eigen gidsen – en het is relevant voor jouw zielenpad Hier en Nu, om dat nu te ontvangen via deze weg – dan komt dit zeker door. Hybride kinderen, menselijke-, multidimensionale- , natuur- en Interstellar wezens met wie jij reeds (open) ziels-afspraken hebt komen vaak vanzelf naar voren wanneer jij het onderwerp in die richting stuurt.


Algemeen: Alle vraag en antwoord sessies zijn incl: gratis korte meditatieve inleiding – van +/- 3 minuten. Jouw klok begint dus pas daarna te ‘tellen’.

Groep sessies / Vraag en Antwoord met de Yahyel

Meer en meer verzoekjes voor groeps-channellings stromen binnen nu meer mensen zich beginnen open te stellen voor energetisch contact met onze geliefde Galactische familieleden van de YahYal en de Pleiaden. De huidige agenda voor deze sessies kan gevonden worden op de facebook pagina (LINK naar FB) kijk daar onder ‘events’. Tot dusver zijn deze groeps-sessies gefaciliteerd in de vorm van open vraag en antwoord, waar iedereen die maar wil rechtstreeks een vraag kan stellen aan de YahYel of aan andere leden van onze talloze sterrenfamilies.


Naast het gegeven dat Arjun altijd zijn uiterste best doet om zeer complete, diepgaande (en vaak ook humoristische) antwoorden te verstrekken aan de vraagstellers, gebeurd er doorgaans ook van alles op de achtergrond. Dit is namelijk waar het interstellar team op verzoek energetische re-alignments doet bij wie individueel een oprechte wens heeft voor meer ‘contact van dichtbij’.  Het enige wat daarvoor nodig is, is de intentie vanuit het hart om closer contact te mogen hebben met 1 van de hoge-frequentie licht-gidsen die aanwezig zijn bij deze sessies. Deze dingen worden nogmaals uitgelegd voordat de sessie begint. De gidsen werken alleen op uitnodiging en respecteren ieders persoonlijke wensen en grenzen.


Geregeld heb ik reacties mogen ontvangen van deelnemers uit groepssessies, die duidelijk voelden dat er ‘aan hen gewerkt was’ terwijl zij aanwezig waren in de ruimte, wat na afloop bleek uit een grote verlichting in fysieke klachten of een diep gevoel van liefde, vreugde en vrijheid. Ook voelen mensen zich soms emotioneel gesteund en begeleid gedurende hun gesprek met de gidsen mocht het gaan over emotionele onderwerpen.  In het algemeen wordt een ‘versnelling’ ervaren in de verwerking en integratie van processen die op de achtergrond spelen bij mensen en  vaak voelt men zich zich na afloop energiek, vrolijk en geïnspireerd. Dit staat overigens los van of zij actief hebben deelgenomen aan het vraag-en antwoord gedeelte.


De manier waarop ik met een sessie begin is middels een hart-meditatie, zodat de volledige focus in de ruimte op het hart-niveau (ofwel op de 5e dimensie) zit. Hierdoor kunnen de gidsen gemakkelijker doorkomen en dichterbij komen voor hen die daarom vragen. In een enkel geval eindigt een vraag en antwoord-sessie ook met een meditatie- op het initiatief van de de gidsen zelf, dit zijn bijzondere gelegenheden. Als zij voelen dat het moment er geschikt voor is leiden zij iedereen (middels geleide meditatie) op een soortement astrale reis (de beelden die zij daarbij tot dusver kozen hing o.a. af van wie er aanwezig was, de locatie, het thema of zelfs de stand van de sterren en de maan), die diepe innerlijke rust en vrede kan brengen voor een ieder die wenst in zijn of haar verbeelding mee te ‘reizen’.


Wanneer ik niet in het buitenland ben, faciliteer ik op +/- maandelijkse basis een groeps-sessie in mijn woonplaats Amsterdam of op een locatie dichtbij, afhankelijk van de hoeveelheid mensen die interesse heeft om te komen. Tot op heden zijn deze sessies op een sliding scale-donatie ?  Check de facebook pagina voor deze events en voor events in het buitenland. Verzoekjes voor sessie op locatie (in Nederland of elders) kunnen aan mij persoonlijk gericht worden. Ik zal er zeker naar kijken en zo snel mogelijk reageren, als ik op dat moment in het land ben. In geval van dergelijke verzoekjes is het prettig als er al een ruimte beschikbaar is (en een verblijfsplaats mocht het ver weg zijn). Afhankelijk van de afstand die overbrugt moet worden om de sessie plaats te laten vinden, wordt er een minimum-donatie berekend worden voor de bezoekers die de bijkomende kosten dekt.


Magick on the road: Tot dusver zijn deze ‘channellings on location’ een behoorlijk magische ervaring geweest – zowel om te co-creeren als om te faciliteren.  Wat mij opviel is dat deze reizen – waar dan ook naartoe – altijd uitliepen op een achtbaan van synchronisiteit voor iedereen die erbij betrokken was. Er waren altijd genoeg plekken, genoeg te eten en drinken (zelfs al kwamen er nog een paar last-minute aanzetten) en een overvloed aan ‘high vibes’ en bijzondere ervaringen voor menig aanwezige. Nieuwe contacten werden gelegd met gelijkgestemden, tussen mensen die zich eerder erg alleen voelden op dit pad maar zoveel in elkaar herkenden, en het gehalte lachsalvo’s en de genegenheid die onderling gedeeld werd was steeds weer hartverwarmend.  Ik ben vol vertrouwen – dat waar ik ook naartoe gevraagd wordt met dit werk met onze Galactische familie, het een goede plek is.Met liefde,
Wieteke

Praktische Voorbereiding

Q en A met Arjun | Voorbereiding

Ik raad aan om een vragenlijst samen te stellen voor dit type sessie. Je kunt de volgorde van de vragen rangschikken van meer naar minder belangrijk. Als je 1 groot algemeen onderwerp hebt – noteer dan welke aspecten van dit onderwerp voor jou het meest uitdagend of belangrijk zijn. Daardoor kun je tijdens je gesprek met Arjun steeds even controleren of je wel echt alles hebt aangestipt. Waarom? Omdat ik het iedereen gun om het meeste uit zijn of haar sessie te halen 😉 Zeker wanneer je een meer (energie) gevoelig persoon bent, is de kans aanwezig dat je iets meekrijgt van de energie die er vrijkomt in interactie met de Yahyel. In een channeling maken de gidsen (natuurlijk ook) contact met jou en jouw energieveld. Sommige mensen ervaren dit met een soort gelukzaligheids gevoel wat als vanzelf al onze ‘mentale’ processen neutraliseerd. Het kan dus voorkomen dat bij aanvang van een sessie, de vraagsteller hierdoor ‘spontaan’ al zijn vragen vergeet, eenvoudig omdat er door de nieuwe frequentie van Zijn – ineens geen uitdagingen meer lijken te bestaan. Dit is natuurlijk een heerlijke ervaring. Echter later – wanneer je weer ‘terug zakt’ in de ons meer bekende (voor sommigen wat lager frequente) staat  – komen de vragen als vanzelf weer naar boven en dan blijken ze (in het slechtste geval) nog steeds  onbeantwoord. Om dit te voorkomen raden we je dus aan een lijst te maken. Dit maakt dat jij je in alle rust kunt overgeven aan dat heerlijke gevoel van Interstellar Contact – en toch al je vragen nog bij de hand hebt. 

Wanneer is dit niet voor jou?

Ik raad deze vorm van energiewerk af – voor mensen die tijdelijk of langdurig gebruik maken van medicatie met als doeleinde het (her)balanseren van de geest. Hieronder vallen alle vormen van anti-psychotica, anti-depressiva etc. Hoofdreden hiervoor, is dat de meeste mensen die dit type medicatie gebruiken, zowel voor mij als mijn gidsen moeilijker energetisch ‘te bereiken’ zijn. Tevens neemt de kans toe, dat in de sessie gedeelde informatie verkeerd geinterpreteerd wordt door de ontvanger. Om deze redenen – en vanwege mijn oprechte liefde voor dit werk; vraag ik mensen die dergelijke medicatie gebruiken, dan ook vriendelijk om of een andere fascilitator te vinden – of om hun afspraak voor een sessie niet eerder in te plannen dan op zijn vroegst 3 weken na het stoppen*  met de betreffende medicatie.

* Stoppen met dergelijke medicatie, zal zoals gebruikelijk onder professioneel toezicht van de voorschrijvend arts of therapeut moeten gebeuren. Ik dank u hartelijk voor het hoog houden van de kwaliteit van mijn werk 🙂

Disclaimer

Elke vorm van energiewerk wordt beschouwt als alternatieve- en/of aanvullende geneeskunde. Als dit is geadviseerd; blijf dan op regelmatige controle gaan bij het ziekenhuis; meetbare resultaten zijn ook op het alternatieve pad een waardevolle bijdrage aan uw genezings-proces. Ik vraag cliënten zich te realiseren dat zowel in alternatieve als reguliere geneeskunde geen vaststaande resultaten gegarandeerd kunnen worden. Men blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de eigen gemaakte keuzes. Mijn doelgroep bestaat vooral uit mensen die  verder wensen te groeien in hun bewustzijn en die zich realiseren dat het actieve deel van de verkregen inzichten (namelijk het inzetten daarvan) altijd bij henzelf ligt. Op ziels-niveau zijn wij het altijd zelf, die onszelf genezen. De YahYel en mogelijk andere ET-entiteiten die bij deze sessies betrokken worden; zijn hier vooral vanuit het self-empowering standpunt – om mensen zich te helpen herinneren aan hun eigen zelf-helende (en multi-dimensionale) capaciteiten. Zij kunnen ons assisteren om dit bewustzijn wakker(der) te maken, in onszelf te stroomlijnen en te versnellen. Dit geldt voor een ieder die zich vanuit zijn of haar hart geroepen voelt, reflecties te ontvangen vanuit een meer Kosmisch perspectief.

Algemene vragen

Ons Covid-beleid

During a so called ‘hard’ lockdown: Government indicates I am not allowed to see you in a live setting. If you already booked with me for a live session; connect with me and we’ll make a (new) plan for you.*

During no/or Intelligent Lockdown: The amount of live visitors at my address is often just as low as approx one person a week, as most of my work is naturally already done by online contact. Live sessions take place in a seperate practice room (which remains unused and well ventilated on all other days).  This practice space has optimal air-quality (plus on top of that, I turn on a proffesional air-purifyer one hour before your session. This device works with a HEPA-filter/ionizer and UV-lamp). Your ‘social distancing’ wishes can be honored if you wish (the room is large enough to keep a 1,5 meter space during the session). If desired – we have a organic & skin friendly hand sanitizer available for you after arrival or before leaving. If you feel you need it: you are can use the toilet. If you experience any complains that might indicate Covid, please contact me and we will see if we can move your session to another date, or turn it into a online session.*

* In all cases: I run a consciously fear-free practice and I will honor your wishes and preferences. If there is anything in the above recommendations you wish to discuss with me deeper; don’t hesitate to reach out and we will talk it over – so that you will feel truly comfertable during your session and still get the most out of it 🙂 <3     

Doe je eigen onderzoek | wat definieerd een hoge kwaliteit channeling?

Opm: ook al vind je hier vandaag wat antwoorden, ik raad mensen altijd aan om ook verder reikend onderzoek te doen. Er valt een hoop te vinden over het onderwerp van Interstellar Contact. Mijn persoonlijk advies is bij dergelijk onderzoek vooral de focus te leggen op informatie die gebaseerd is op liefde (informatie die geen ondertoon van angst bevat – maar zich ten alle tijden richt op de zelf-bekrachtiging van de lezer). Je zult zien dat de beste channelings (Abraham Hicks, Bashar, Neale Donald Walsh, Seth etc) allemaal – in de basis – voornamelijk dezelfde positive en optimistische boodschap delen. Ze zeggen het misschien in andere bewoordingen, maar uiteindelijk komen de boodschappen op hetzelfde neer. En eveneens zul je ontdekken dat – hun fundamentele boodschappen elkaar op geen enkele manier tegenspreken. Hoge kwaliteit channelings zijn positief, liefdevol, uplifting, vrij, respectvol t.o.v. jouw persoonlijke keuzes, en zullen nooit van jou vragen om iets te geloven of doen, wat niet met jou resoneert. Met dat in gedachten, wens ik je veel plezier in het doen van je eigen onderzoek online –  speel met dit prachtige aanbod aan wijsheid – op een manier die voor jou goed voelt 🙂

Hoeveel mensen kunnen deelnemen in een sessie?

  • Q&A’s  kunnen als een 1 op 1 – maar ook door stellen aangevraagd worden
  • Voor groepen: zie groeps-sessies

Een sessie voor een ander boeken? (vrienden / familie etc)

Deze vraag moet nog vertaalt worden – zodoende hier nu het anwtoord in het Engels: Sometimes people ask me whether this type of session would perhaps be effective for one of their loved ones, family members or acquaintances / or if they could book it as a ‘surprise’ for them. Let me get to the point right away: I do not recommend anyone making a session FOR someone else, without them knowing about ‘what it is’ they are actually being given 😉 Nor can I make any ‘predictions’ of ‘how effective’ anything like this would perhaps be for a third party (as sometimes people ask me this). Any kind of ‘successes’ booked with these kind of sessions in the ‘past’ – were always in alignment with the willingness of a person to receive the information given and their enthusiasm to actively participate in their own self-healing.    It is my passion to attract people who have made the conscious decision to work with me (and the team of ET’s and other Extra Dimensional beings that may be present in any 1-on-1 channeling session for them) out of their own unique attraction to this route of sharing information/reflections to benefit their inner growth. What you CAN do however, is tell your friend(s) or family about how YOU feel about my work and introduce them to it by showing them a video (Link to my You Tube channel) or sending them a link to this website so they can tune into the material on their own and make their own independent decision. If they do not feel the ‘click’ that you do – please honor their free will and let it be / do not book a session for them. If they DO feel the click and have given you their personal consent to book a session for them; you can do so by picking a spot in the online agenda; and then ask them if that time is OK with them as well (don’t forget to check for time differences -> You will always see the agenda in the timezone YOU are in – so if your friend is in another state or country, they may have to calculate for themselves if the time you are suggesting, also works for them). If the time and day are OK with them – all you have to do is book the session as you normally would – but enter THEIR e-mail, and THEIR Skype name (and the e-mail address to which their Skype-account is connected to) instead of your own. Once you are send to PayPal you should be ble to pay from your own account. Lastly: Please add to the ‘personal message’ box in the reservation that you are making this session for another as a gift (mention both your names please) and leave your own email there as well – so I can reach you if needed 😉 Your friend (who’s e-mail you entered to make the reservation) will then automatically receive the reservation-confirmation in their e-mail in-box (you can check with them afterwards) including preparational instruction & they will receive a automatic reminder for their session once more one day before 🙂

Is een Skype sessie net zo 'krachtig' als een Live sessie?

Een Skype sessie is energetisch precies hetzelfde als een live sessie, of het nu gaat om een Re-alignment-sessie of een
Q en A. Arjun en zijn team bewegen vrijelijk voorbij onze limitaties van ruimte en tijd. Zij hebben een volledig begrip van onze fysieke wereld en hoe deze ‘werkt’ (of hoe wij deze wereld samen ‘zelf creeren’). Zij weten hoe zij mij en mijn clienten kunnen verbinden, waar ter wereld deze personen zich ook bevinden. Net als in een live sessie – wordt de hele sessie door een open dialoog gevoerd met Arjun. Je kunt daarbij exact dezelfde sensaties waarnemen die door velen in deze sessies gevoeld worden. Kijk gerust even bij de referenties op deze website om daar te lezen wat anderen hierover zeggen. Alle soorten sessies (1 op 1 / Re-alignment / Q en A – maar ook groeps sessies) kunnen per Skype worden gefasciliteerd.

Zijn sessies in het Nederlands of Engels?

Ik bied zowel sessies in het Nederlands als in het Engels. Ik werk veel in het Engels dus er is wel een kans(je) bij een Nederlandse sessie dat er soms een zinnetje in het Engels tussendoor komt. Er kan echter altijd (ook dan) nog gevraagd worden naar een puur Nederlandse vertaling van dat segment. Helderheid voor de vraagsteller gaat boven alles.

Wat is ET-channeling?

Kijkend vanuit een breder perspectief dan ons is aangeleerd, zou je kunnen zeggen dat geen van ons enkel hier op aarde is ‘ontstaan’. Dit is het geval waar het ons DNA betreft (maar dat is een te groot onderwerp om nu hier te belichten) – maar het is zeker ook het geval waar het onze energetische codes betreft, onze Licht- of Ziels-connecties met het Al Wat Is, of de Bron.

Dit kan een uitdagend onderwerp zijn voor mensen die helemaal nieuw zijn met deze materie – en natuurlijk zijn we niet ‘daadwerkelijk’ op te splitsen in ‘laagjes’ (omdat alles met elkaar verwoven is en tenslotte EEN heelheid vormt) > Echter omdat wij lineair denkend opgevoed zijn, en omdat beelden soms meer zeggen dan duizend woorden; hier toch even een soortement visuele ‘laagjes-uitleg’ om een eerste indruk te geven van wat ET-channeling nu eigenlijk is (en hoe dit kan bestaan).

Zoals ik ben gaan begrijpen na de vele jaren van contact met onze sterrenfamilie, zijn wij als mensen allemaal unieke individuele extensies van onze eigen ziel. Deze individuele ziel kan gezien worden als onze eerste energetische link met de Bron, God of Al Wat Is (hoe je het ook wilt noemen).

Via onze ziel, kunnen we ons bewustzijn nog verder ‘omhoog’ focussen (naar een nog hogere trilling) – tot op het niveau van de zogenaamde ‘Over-ziel’.

Deze kan op zijn buurt gezien worden als een HUB of collectie van individuele zielen. Het is vanaf dit niveau – dat andere zielen, van levens op andere planeten en in andere Universa, energetisch contact met ons kunnen leggen – en via welke weg wij met onze individuele ‘zelf’ (of Persona Zelf) bewust contact kunnen leggen met hen.

Dit is in het kort wat ET-channeling is; het creëren van een energetische kruis-verbinding via de overziel, met andere aspecten van het Zelf. Deze aspecten waren er altijd al – maar bestaan (of bestonden) ‘buiten’ onze planeet of dimensie, waardoor er – behalve puur energetisch contact – (meestal nog) geen mogelijkheid bestaat om op een andere manier contact met hen te leggen.

Dit type energetische (her)verbinding kan leiden tot een completer begrip van de Persoonlijke Zelf als multidimensionale mens, samengaand met sterke sensaties van liefde en vrede. 

Hebben wij dit type contact ooit eerder gehad? 

Wij hebben zeker ook in het verleden contact met onze ET familie gehad, in sommige gevallen zelfs fysiek en ook op grote schaal. Maar het merendeel van de geringe hoeveelheid informatie die daarvan is overgebleven, wordt in onze huidige maatschappij (tot nog toe) veelal aan de kant geschoven, al begint dit nu langzaam te veranderen.

Een andere reden is dat de meeste wezens – die wij onze interstellar familie zouden kunnen noemen, met hun focus gericht zijn in een andere dimensie / op een andere frequentie. Dit doet het lijken alsof zij eenvoudig niet bestaan voor mensen die zich enkel beroepen op fysieke zintuigelijke waarneming in onze dimensionale realiteit.

Dit heeft te maken met de dichtheid van onze dimensie, en de energetische collectieve overeenkomst van de mensheid als ras om het Leven op een bepaalde manier te ervaren gedurende onze incarnatie op aarde.

Met andere woorden: wij hebben er op zielsnivo voor gekozen (voor het ervaren van dit ‘verhaal’) om geboren te worden in een tijd waarin dit Universele contact vooralsnog grotendeels vergeten lijkt te zijn. Echter, gedurende ons leven, en zeker ook voor de komende generatie, kunnen veel van deze connecties opnieuw herinnerd en dus ook weer als veel ‘wezenlijker’ voor ons ervaren worden.

Waarom nu? De YahYel laten ons weten dat dit alles een potentieel onderdeel is van onze huidige ascentie. Mensen beginnen zich de heilige verbinding met zichzelf (lees: hun Hoger Zelf) te herinneren – en dus ook met andere, meer multi-dimensionale aspecten van henzelf. Dit begint doorgaans op een onbewust niveau. Gaandeweg komt dit alles echter steeds meer op de voorgrond te staan. Dit kan op verschillende manieren gebeuren en speelt zich dan ook vaak af op verschillende lagen van ons Bewust-Zijn (zowel fysiek als non-fysiek).

Non-fysieke voorbeelden van deze ontwikkeling kunnen bijvoorbeeld zijn: het gevoel van heimwee naar een andere wereld, emotioneel reageren op een beschrijving van zo’n wereld door een andere persoon, of het krijgen van heldere visioenen of zelfs het ervaren van concrete contact-momenten met jouw sterren familie op een bepaald punt in je leven. Fysieke voorbeelden van deze ontwikkeling kunnen zijn: visuele of fysieke contact ervaringen hebben (als het hebben van een ufo-sighting), meer (nieuws-) berichten waarnemen over het bestaan van UFO’s (zoals bv de publieke erkenning van het bestaan van UFO’s door het Pentagon in de zomer van 2020), video’s over ET-Contact die onder jouw persoonlijke aandacht komen, pod-casts, televisie- en social media berichten uit die hoek, en misschien zelfs vrienden en familie die er ook wat vaker iets over laten vallen of hun nieuwsgierigheid uitspreken naar dergelijke onderwerpen.

Deze ontvouwing van wat tot nog toe meestal ‘Disclosure’ *  wordt genoemd (* het wereldwijd bekend worden dat er intelligent buitenaards leven bestaat, waar wij contact mee kunnen maken en in veel gevallen ook al gemaakt hebben), zal uiteindelijk op een zeer synchronistische manier vorm krijgen zowel op fysiek alswel non-fysiek nivo.

Met onze wereldwijde ontwaking (Awakening), versoepeld onze linaire tijd-ruimte beleving – waardoor meer informatie van zowel levens vanuit (wat wij noemen) de ‘toekomst’ alswel het ‘verleden’ nu voor steeds meer mensen – op steeds makkelijker wijze beschikbaar komen (via dromen etc).

Deze informatie wordt gaandeweg ook steeds gemakkelijker te integreren, met een veel dieper begrip van ‘het grotere plaatje’. Wij ontwikkelen ons in wezen collectief van het channelen ‘van’ al deze informatie – naar het belichamen ervan.

Tot die tijd, herinneren wij ons middels het channelen van individuele stukken of groeps-aspecten van ons Grotere Zelf, steeds meer antwoorden op vragen als; ‘Wie ben ik’ en ‘Waarom zijn wij hier’ ?

Het is juist omdat  zovelen van ons nog met deze vragen rondlopen – dat Extra-Dimensionale ‘aspecten’ van ons Groter Zelf – juist nu zo actief en op deze wijze contact met ons opnemen. Dit is om ons te begeleiden in deze bijzondere individuele en collectieve ontdekkingsreis – als wij dat wensen en daarmee resoneren natuurlijk.

Deze inter-galactische en multi-dimensionale reis is van ons allemaal. Er zijn vele variaties van channeling, en op een bepaalde manier channelen we allemaal altijd wel iets (al is het maar onze eigen absoluut unieke persoonlijkheid). Een kunstenaar, een danser, een chef-kok, dromer, uitvinder, technicus…je kunt het zo gek niet bedenken, ook dit zijn allemaal vormen van channelen.

In de dans van het Leven zijn wij allen elkaars spiegels en docenten. En of er nu een affiniteit ligt met het idee van een meer ‘Kosmische’ verbinding of niet – wij zijn allemaal verbonden vanuit dezelfde Bron van Onvoorwaardelijke Liefde <3

Wie zijn zij?

Zoals je waarschijnlijk al begrepen hebt is op dit moment Arjun mijn meest ‘directe link’ met de ET-wereld. Hij is een man uit het ras wat wij nu kennen als de YahYel. Zij lijken erg op ons (heel menselijk) op slechts wat kleine verschillen na. In zijn wereld gebruiken mensen geen namen – dat is niet nodig omdat zij tele(m)patisch verbonden zijn. enkel voor ons gemak heeft Arjun daarom ook deze naam gekozen (om symbolische redenen) zodat ik hem daarmee kon introduceren en aankondigen aan anderen. Arjun is een 5 dimensionale contact expert die ons reflecties beidt die ons kunnen assisteren in onze persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Hij werkt in open samenwerkingsverbanden met wezens uit andere beschavingen en van andere dimensies dan de onze. Voorbeelden van collectieven en indivuduen die weleens zijn doorgekomen in deze sessies zijn (oa): Arcturianen (collectief), Siriers, het Andromeda collectief, Orion, Mars, Venus, YahYel, ShaYel, Sassani/Shakani, en wezens vanuit allerlei dimensies inclusief wat wij op aarde begrijpen als ‘Engelen energieen.’ Zij komen allemaal uit maatschappijen die op vredige en harmonieuze wijze met elkaar samenwerken. Sommigen zijn nog steeds fysiek (in hun beleving – zoals wij dat zijn in onze beleving) en anderen zijn non-fysiek en kunnen waargenomen worden als puur licht of een meer plasma-achtig voorkomen hebben. De meesten van hen hebben zelf ‘oude levens’ (= parallelle incarnaties) op aarde gehad waardoor zij gemakkelijker contact met ons kunnen leggen. Wij verbinden onszelf dus vaak automatisch met onze eigen ‘toekomstige versies’ . Op diezelfde manier is Arjun ook een toekomstige versie – van mijzelf. Deze verbinding wordt gelegd via de overziel (zie de vraag: wat is ET-channeling?). De wezens die met mij samenwerken – kijken op een holistische wijze naar ons. Lichaam, mind-set en emoties worden allemaal in 1 keer meegenomen in de beschouwing en ook allemaal geadresseerd indien relevant voor jouw vraagstuk. Zij respecteren onze vrije wil en geven alleen informatie toe die daadwerkelijk toepasbaar en bruikbaar is in dat moment van onze ontwikkeling.  

Waarom bieden zij hulp aan de mensheid?

De buitenaardsen waar ik mee samenwerk, begrijpen op diep nivo, wat het betekent als men zegt: ‘Wat men zaait – zal men oogsten’.  Dit spreekwoord relateerd direct aan 1 van de Universele wetten “De frequentie die uitgedragen wordt – staat gelijk aan de frequentie die wordt ontvangen” – dit geldt zowel voor positieve als negatieve energie. Positief en negatief zijn neutrale elementen in dit voorbeeld. Zoals een batterij een plus- en een min pool heeft. Op diezelfde manier – zonder oordeel; vindt iedere vorm van energie zijn weg door het universum.

Echter wat de ET’s ook begrijpen is dat negatieve energie separeerd – terwijl positieve energie verbind. Zouden zij negatieve energie in ons investeren (door een aanval of bedrog oid) dan weten zij dat diezelfde energie – via een andere weg – altijd weer terug zal komen bij hen. Voor hun eigen evolutie, kiezen zij op hun pad daarom voor liefde en positiviteit. Omdat zij ontdekten dat dit hun evolutie versnelde – en omdat het ieder lid van hun wereld ten goede kwam. Zij zagen ook dat zij met deze energie in de evolutie van andere werelden konden assisteren op een positieve manier. Voor hen staat het helpen van anderen daarom – ten alle tijden – gelijk aan een win-win situatie. Zelfs – als de ontvanger besluit (met zijn of haar vrije wil) om die hulp af te wijzen. Hun assistentie is en blijft ten alle tijden een OPEN uitnodiging. Wij hoeven hier dus niets mee – maar binnen onze huidige ascentie staat het ons ter beschikking, om hun hulp aan te nemen, als wij dat wensen. Zij zijn zelf in ieder geval erg enthousiast over deze potentiele samenwerking en over onze reis naar meer Heelheid in onszelf.

Kunnen wij hen zien of horen?

De meeste mensen – op dit punt in onze evolutie – kunnen ET’s (nog) niet zien. De hoeveelheid mensen die dat wel kan – is echter rap aan het toenemen. Ik heb het hier in eerste instantie over mensen die hun intuitie getraind hebben en die met hun ‘zesde zintuig’ tot in de dimensie van de ET’s kunnen reiken. Of zij nu helder voelend- horend of ziend zijn. Het Interstellar team waar ik mee samenwerk bevind zich op die hogere frequenties en dankzij onze aangeboren multi dimensionaliteit kunnen wij allemaal contact met hen leggen.  Het is echter in de meeste gevallen iets wat wij (nog) niet echt getraind hebben en daarom gebeurden deze dingen nu voor de meeste mensen onverwacht. Een buitenlichemelijke ervaring, een visioen, een spirituele ervaring met diepe impact. Dat is een voorproefje van wat we allemaal als potentie in ons dragen ; de mogelijkheid om onszelf te verbinden met higer dimensionale versies van onszelf – en andere wezens die zich op die golflengte bevinden. De meesten van hen communiceren tele(m)pathisch, dus de informatie komt doorgaans niet door als een taal (alhoewel er wel interpretatie-talen zijn die de informatie van hogere dimensionale wezens kan representeren in onze dimensie – dit worden licht-talen genoemd). De boodschap is meestal direct en compleet (inclusief emotie, interpretatie en achtergrond informatie) en komt binnen een fractie van een seconde binnen. Het uitspreken van een boodschap (of telepathische ‘download’)  van de ET’s kan rustig tot 50 keer zo lang duren als het ontvangen ervan. Een getrained channel weet hoe die informatie vertaalt kan worden. Het komt voor dat een client gedurende een sessie tijdelijk een hoge pieptoon hoort in de oren – lichtflitsen ziet achter de oogleden of in de kamer, lichtbollen of kleuren waarneemt of fysieke ervaringen heeft van warmte of kou, aanraking of beweging. Al deze zaken zijn vormen van directe interactie met de wezens uit de hogere dimensies die ‘doordringen’ tot in onze dimensie, omdat de ontvanger daar (op bewust of onbewust nivo) voor open staat.

Wat voor gevoelens komen er zoal vrij in of na een sessie?

Naast het gegeven dat Arjun altijd zijn uiterste best doet om zeer complete, diepgaande (en vaak ook humoristische) antwoorden te verstrekken, gebeurd er doorgaans ook van alles ‘op de achtergrond’.

De trilling waarop de YahYel met ons communiceren – reflecteert vaak informatie en energie aan ons terug – die ‘afkomstig is’ vanuit de dimensie(s) van ons eigen Hoger Zelf / onze Ziel en onze (menselijke) Collectieve Over- ziel. Voor sommigen kunnen ook ET-aspecten vanuit hun eigen Ziels-verbinding, indien relevant voor hun pad – eventjes ‘iets dichterbij’ komen – door ‘in te tunen’ op deze ET frequentie.

Wat voor gevoelens komen er zoal vrij in en na een channeling?

Dergelijk energetische (ziels-) contact kan bewust dan wel onbewust ‘waargenomen’ worden door de ontvanger – resulterend in spontane inzichten, of emoties (als vreugde, ontroering of bijvoorbeeld ontspanning). Dit zal altijd afhankelijk zijn van de thema’s waar jij je op dat moment als mens doorheen aan het bewegen bent – en van de persoonlijke bereidheid tot positieve transformatie.

In het algemeen wordt er een ‘versnelling’ ervaren in de verwerking en integratie van processen die bij de mensen op de achtergrond spelen. Vaak voelt men zich na afloop energiek, vrolijk, geïnspireerd en relaxt.

Hoewel het natuurlijk voor iedereen anders kan zijn, kunnen er tijdens een ET-channeling allerlei emoties worden ervaren. Bij sommige mensen beginnen de tranen van ontroering al te stromen zodra ze ook maar enige nabijheid van deze energieën voelen. Anderen hebben het gevoel dat ze op een bepaalde manier ‘thuiskomen’. Weer anderen beginnen te lachen of worden juist heel dromerig en stil.

Als mensen zich ontroerd voelen, is dat doorgaans omdat een dergelijke hoog frequente ineens zo tastbaar wordt, dat alle dingen die daar niet mee ‘matchen’ – ineens naar de oppervlakte kunnen komen (zoals een negatieve geloofsovertuiging over jezelf bijvoorbeeld). De reden dat we dit soms in die vorm manifesteren, is in alle gevallen om aan onszelf te laten zien dat we nu klaar zijn om dit soort onderwerpen te transformeren & achter ons te laten.

Self-empowerment / meer in je kracht gaan staan.

Een ET-channeling kan ook een zeer voedende ervaring zijn, omdat onze Ziel / ET-gidsen ons kunnen helpen herinneren aan onze Eigen Waarde. Juist vandaag de dag zijn er steeds meer mensen die er ‘last’ van hebben dat multidimensionaal waarnemen (hoog gevoelig zijn of je dromen herinneren waarin je zelf ET-contact had bijvoorbeeld) nog altijd door de mainstream ‘vreemd bekeken wordt’.

De angst voor afwijzing en uitsluiting in onze maatschappij zit vaak diep geworteld. Onze ET-gidsen begrijpen dit – en komen dan ook graag met zelf-bekrachtigende perspectieven om jou door dergelijke uitdagingen in je leven te leiden met een onbreekbaar vertrouwen in wie jij bent. Zij zien onze potentie en zullen jou altijd wijzen op jouw unieke waarde en jouw kracht als mens. Het is prachtig, wanneer je resoneert met dit pad van exploratie – om dat deel in onszelf nieuw leven in te blazen. Hiermee creëren wij samen op Kosmische wijze, een steeds tastbaarder begrip van hoe (onze) ware (aard van) onvoorwaardelijke liefde echt doorleefd kan worden.

Wat zijn de meest voorkomende gevoelens nadat de channeling voorbij is?

Tot dusver voelt iedereen zich achteraf vooral ontspannen of geïnspireerd en energiek / vol daadkracht. Het hangt er vanaf wat ‘nodig’ is in jouw leven. Het persoonlijke proces van datgene wat tijdens de channeling is aangeraakt (thema’s – onderwerpen) in een persoon, gaat meestal gewoon door, ook nadat de channeling voorbij is.

Als er diepe energetische verschuivingen zijn gemaakt, wil je misschien wat extra slapen, vooral in de eerste nacht na de channeling (tip: let op je dromen). Mogelijk ervaar je een emotionele bevrijding of een intensivering van de resultaten in de dagen of weken na de channeling. Dit aangezien de meeste mensen deze veranderingen geleidelijk aan in hun systeem zullen integreren (al zijn er altijd uitzonderingen). Terwijl de gedeelde informatie steeds ‘dieper doordringt’, heb jij alle tijd om de nieuw verkregen inzichten in je leven toe te passen en daarmee echt de langetermijneffecten van een persoonlijke transformatie te ervaren <3

Wat betekenen de woorden 'ziekte' en 'healing' volgens de ET's?

De ideeen van ziekte (dis-ease) en heling worden anders beschouwd door ET’s dan door ons. Deze uitleg is gegeven door Arjun (en team) zelf: “In jullie westerse maatschappij, zijn de meeste van jullie opgevoed om een breed scala van gevoelens te onderdrukken en negeren. Dit negeren en onderdrukken vertaalt zich vaak na verloop van tijd in fysieke, mentale of emotionele klachten. Jullie zijn allemaal ontworpen om jullie emoties onmiddelijk en direct ‘door jullie heen te laten stromen’ zoals een kind wat huilt op het moment dat het op straat valt, maar een seconde later alweer lacht omdat de vader hem kietelt bijvoorbeeld. De gedachte hierachter is dat je je volldig bewust bent van wat er door je heen stroomt zodat je daar vervolgens op een bewuste en weloverwogen wijze op kunt reageren. Het lichaam houdt – bij wijze van noodoplossing – traumatische incidenten en uitdagingen ‘vast’ wanneer de ware functie van dit spontane ‘doorstromen’ wordt vergeten, zodat er ‘later’ nog eens naar het incident gekeken kan worden. Echter zolang als de onderdrukking voortduurt wordn de betrokken emoties gezin (door de ratio) als ongewenste indringers. het systeem herkent de emoties niet langer als een natuurlijk onderdeel van het geheel, dit veroorzaakt weerstand op vele nivo’s. Als dit maar lang genoeg aanhoudt manifesteert deze weerstand zich tenslotte in 3D. Vaa gebuerd dat in de vorm van pijn, ziekte of klachten. Wij observeren dit zonder oordeel, het is een neutraal resultaat van de seperatie die jullie als mensheid voor lange tijd ‘verder onderzocht’ hebben. Jullie worden nu wakker(er) en steeds bewuster van elke vorm van dis-balans. De wens tot her-balansering was nooit zo groot en tevens; nog nooit zo dichtbij. Ons idee van heling, verschilt in zoverre van de vorm van ‘heling’ in jullie reguliere zorg – dat het niet gebaseerd is op de onderdruking (opnieuw) van symptomen. Onze aanpak is holistisch en omvat dus ook die emoties die zolang niet zijn gezien. Voor ons is ‘heling’ wat er automatisch plaatsvind wanneer onderdruking ophoudt enenergie weer vrij kan stromen. Wanneer dit gebeurd sta je in lijn met je Hoger zelf (laat je al het licht optimaal door je heen stromen) dit is wat er bedoelt wordt met Re-alignment. Je brnegt jezelf terug in lijn – met jouw hoogst mogelijke staat van zijn, waar geen reden is voor ziekte. Ziekte is de natuurlijke manier van het lichaam om te laten zien dat er iets uit balans is in het totaal-systeem. Wanneer de boodschap begrepen wordt – is de boodschapper eenvoudig niet langer nodig. Iedere dis-balans die op dit moment ervaren wordt door een persoon, bevat zijn eigen boodschap en geschenk. Wij veroordelen daarbij nooit de boodschapper (de ziekte zelf) maar zien de rol hiervan in het grotere geheel. Wij hlepen graag met het verduidelijken van de boodschap in geval van ziekte – zodat degene die met de klachten loopt zichzelf beter kan begrijpen en het traject op een andere realiteit kan aansturen. Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingsgevallen waarbij ziekte een rol heeft op groter nivo; bijvoorbeeld – er is een Hoger zelf afspraak met de omgeving om een bepaalde klacht te ervaren zodat de omgeving hiervan kan leren, of de ziekte wordt gebruikt als tussenstap van deze dimensie naar de volgende (overlijden) – dit zijn paden waarop wij niet kunnen ingrijpen. Wel kunnen wij uitleg verschaffen en in sommige gevallen de creator van die realiteit – inspireren om een ‘zachter’ pad te kiezen. Onze begeleiding wordt aangeboden vanuit onvoorwaardelijke liefde en is daarom vrij van verwachtingen. Het is altijd aan jullie zelf, om informatie die wij bieden te gebruiken op jullie eigen manier – of om het gewoon langs je heen te laten gaan, als je toch voelt dat het niet met je resoneerd. Wij begrijpen jullie oneindige natuur en daarom is er vanuit perspectief nooit en te nimmer – een reden voor negatieve veroordeling. You are perfect and Whole – in every Here and Now.”  

Wat zijn de Algemene Voorwaarden?

De Algemene Voorwaarden van toepassing op dit type sessies kunnen bekeken worden op: https://design4awareness.com/website/algemene-voorwaarden/

Vragen m.b.t. Betalingen

Hoe kan ik betalen? PayPal / IBAN / Contant

Voor mensen van buiten de EU is het betalen met PayPal de meest gangbare manier. Gedurende het online boekingsproces zul je op die wijze in een paar eenvoudige klikken met de muis kunnen betalen. Andere opties zijn om te betalen met IBAN of contant – bij het maken van een Live afspraak. Een IBAN rekening kan ook met de mail verzonden worden indien je geen Paypal rekening hebt – maar toch online een Skype sessie wilt boeken. Klik op de vraag hieronder om te zien hoe je het beste met IBAN betaald.

Betalen met IBAN om een online geboekte Skype-sessie te betalen - hoe doe ik dat?

In dat geval kun je het beste jouw Skype sessie reserveren als een Live sessie. Bij Live reserveringen kun je namelijk zelf kiezen of je vooruit wilt betalen of niet, die keuze heb je bij Skype reserveringen niet.
1) Kies de sessie (Q en A van tenminste 1 uur) en kies dan in plaats van ‘Skype’ – de ‘Live’ versie.
2) In het contact formulier wat je moet invullen tijdens de boeking, staat onderaan een vakje met ruimte voor wat extra informatie over jezelf (optioneel). Geef daarin duidelijk aan dat het hier eigenlijk om een Skype sessie gaat, maar dat je geen PayPal hebt.
3) Zorg tenslotte dat in datzelfde vakje ook jouw Skype-naam en het e-mailadres waaraan jouw Skype adres gekoppeld is, (beiden correct gespeld) vermeld zijn. Ik stuur je dan vervolgens na ontvangst van jouw boeking een rekening op naam die je online kunt betalen met IBAN.

Kun je jouw vraag niet vinden?

Kun je jouw vraag hier niet vinden? Neem dan contact op

of bezoek de Design4awareness Facebook pagina en laat daar je vraag achter 🙂